Zapraszamy do Trójki!

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Drogi gimnazjalisto

Stanąłeś właśnie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów – do jakiej szkoły udać się po ukończeniu gimnazjum.

Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku proponuje naukę w Technikum o kierunku Mechanik oraz w Branżowej Szkole I Stopnia o specjalności operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie i Politechnice Lubelskiej.

W trakcie nauki odbywają się praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych:

  1. FAMET w Annopolu
  2. PBF (FŁT) Kraśnik
  3. PPW Nabor Kraśnik

Po ukończeniu szkoły młodzież ma możliwość podjęcia nauki w w/w zakładach pracy.

Zapraszamy - z Trójką pewnym krokiem w przyszłość!