Z "Trójką" pewnym krokiem w przyszłość.

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zespół Szkół Nr 3 to placówka, która oferuje uczniom bardzo szeroki wachlarz typów szkół i profili kształcenia zawodowego. Ciągle się zmienia, wprowadzając innowacje pedagogiczne, poszerzając ofertę edukacyjną i podejmując wiele przedsięwzięć, zapewniających uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do wejścia na coraz bardziej wymagający rynek pracy.

W Technikum Nr 3 kształcimy w następujących zawodach: technik elektryk - innowacja wojskowa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik budownictwa, technik geodeta, technik mechanik pojazdów samochodowych (w tym zawodzie kształcimy w dwóch kwalifikacjach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych), technik mechatronik, technik mechanik – operator obrabiarek CNC. Oprócz powyższych zawodów uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w liceum ogólnokształcącym z przedmiotami dodatkowymi: "wizaż i stylizacja", „straż graniczna - szkolenie proobronne" oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącym.

W związku z przeprowadzaną reformą edukacji i powstaniem Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 proponujemy naukę w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Wraz z dyplomem absolwenci otrzymują Europass - suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, określający zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy i stwarzający możliwości nauki i pracy w Europie. W szkole będzie również możliwość zorganizowania kursów w wyżej wymienionych kwalifikacjach.

Od roku uczniowie techników biorą udział w stażach zawodowych w Grecji. Szkoła uczestniczy również w projektach unijnych: „Pewnym krokiem w przyszłość”, „Nowe umiejętności szansą na sukces” oraz „Od pomysłu do sukcesu” – dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach, za które młodzież otrzyma stypendium w wysokości ok. 1800 zł oraz w zajęciach specjalistycznych. Ponadto szkoła rozwija swoją bazę edukacyjną – w bieżącym roku rozpoczęła się budowa nowych warsztatów szkolnych, które będą usytuowane bezpośrednio przy budynku głównym.

Szkoła szczególny nacisk kładzie na jakość przygotowania zawodowego w wymiarze praktycznym. Taką możliwość daje ścisła współpraca szkoły z podmiotami, kształtującymi umiejętności pracy w warunkach zbliżonych do wymagań rynku pracy. Placówka współpracuje z wieloma lokalnymi firmami i instytucjami, np. Państwową Inspekcją Pracy, Politechniką Lubelską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, Zakładami FAMET w Kędzierzynie Koźlu i Annopolu, Zakładem NABOR w Kraśniku.

Ponieważ technikum to szkoła nie tylko dla chłopców, oferujemy profile kształcenia również dla dziewcząt: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa, technik geodeta.

To szkoły zawodowe przygotowują młodych ludzi do osiągania sukcesów na rynku pracy, gdzie jakość odgrywa coraz większą rolę. Jest to możliwe dzięki wszechstronnym działaniom, podejmowanym przez naszą szkołę.

Opracowanie: Justyna Głowniak, Dariusz Młynarski, Robert Drumlak