Koncert charytatywny w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku zorganizowali koncert charytatywny dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Celem koncertu było przede wszystkim:

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka,

- kształtowanie postawy altruistycznej, budowanie systemu wartości,

- wychowywanie młodzieży tak, aby była wrażliwa na los osób starszych, umiała dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiła i chciała nieść im pomoc,

- zachęcenie młodzieży do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz środowiska, w którym żyją,

- postrzeganie seniorów jako najwyższej wartości, naszej tożsamości narodowej, przede wszystkim naszych korzeni,

- propagowanie roli seniorów w rodzinie i społeczeństwie,

- poszukiwanie wspólnych płaszczyzn spędzania wolnego czasu.

Przygotowanie tego koncertu dało uczniom wiele możliwości samodzielnego działania, planowania, rozwiązywania problemów. Doskonalili współpracę w grupie, a także umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi. Uczyli się odpowiedzialności za powierzone zadania. Wiele satysfakcji dało uczniom przygotowanie i przeprowadzenie samego koncertu, gdyż był to wymierny efekt ich pracy. Warto podkreślić, że udało im się stworzyć niesamowitą atmosferę, która wpłynęła na odbiór prezentowanych utworów muzycznych przez zgromadzoną publiczność.

Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu charytatywnego:

1. Ilona Kurdziel, kl.3cLO

2. Klaudia Daśko, kl.2hT

3. Aleksandra Wieleba, kl.2hT

4. Paweł Krzemiński, kl.4aT

5. Kamil Flis, kl.4cT

6. Marcin Wołoszyn, kl.4cT

7. Dariusz Wójtowicz, kl.4cT

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za wspaniały koncert!

FOTOGALERIA

Opracowanie i zdjęcia: Ewa Mariańska