Zatwierdzenie porozumienia o współpracy.

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zatwierdzenie porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Panią Dyrektor Anetą Jabłonską-Ośką a Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie Panem płk Waldemarem Wiśniewskim. Porozumienie parafował Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski.

Na mocy tego porozumienia absolwenci klas mundurowych, którzy zrealizowali minimum programowe określone przez MON, otrzymają zaświadczenia. Zaświadczenia dają możliwość uczniom, ubiegającym się o przyjęcie do służby wojskowej, preferencje przy naborze do służby przygotowawczej, dając jednocześnie możliwość skrócenia jej o połowę (z czterech miesięcy do dwóch).