„Zabytki Kraśnika i okolic” - wycieczka

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 4.10. 2018 roku odbyła się wycieczka mająca na celu pokazanie młodzieży zabytków powiatu kraśnickiego i uświadomienie ich znaczenia dla społeczności lokalnej oraz potrzebę ochrony.

W przedsięwzięciu współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku, wzięło udział 45 uczniów z klas: 1 h T i 3 a T z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku pod opieką nauczycieli: Teresy Toporowskiej, Marty Florek i Joanny Ambrożkiewicz.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od Stróży, gdzie podziwialiśmy unikatową pod względem architektonicznym Kaplicę w kształcie trójkąta. Przewodnik , pan Jarosław Cybulak opowiedział nam o fundatorach oraz dziejach tego miejsca.

Po przyjeździe do Kraśnika młodzież zapoznała się z historią miasta, jego właścicielami, ważnymi miejscami oraz zabytkami.

Opowiadając o kościele Wniebowzięcia NMP, przewodnik zwrócił szczególną uwagę na etapy budowy i rozbudowy kościoła, jego otoczenie oraz na odkrycia archeologiczne, których dokonano podczas remontu kościoła.

W kościele Świętego Ducha młodzież dowiedziała się o jego pierwotnym przeznaczeniu, zobaczyła znajdujące się w nim najcenniejsze przedmioty oraz poznała życiorysy sławnych rektorów, z ks. Stanisławem Zielińskim na czele. Obejrzała też otoczenie kościoła – dzwonnicę, kapliczki, pomniki, nagrobki i groby (ks. S. Chmiela i męczennika ks. S. Zielińskiego).

Duże zainteresowanie wzbudził odrestaurowany Dworek Modrzewiowy.

Przechodząc przez Rynek miasta zwróciliśmy uwagę na murowaną zabudowę w układzie czworobocznym, sięgającą XIX wieku oraz znajdujące się tam pomniki.

Ciekawostką były też 2 synagogi: XVII-wieczna Wielka Synagoga, wybudowana w stylu barokowym i Mała Synagoga – bożnica powstała w XIX wieku jako dodatkowy dom modlitewny. Przewodnik wyjaśnił młodzieży powód ich istnienia w Kraśniku, ich wojenną i powojenną historię.

Innym, mało znanym młodzieży miejscem, było Zamczysko, będące siedzibą dawnych właścicieli Kraśnika. Po zamku nie ma dziś śladu, a na tym miejscu trwają obecnie prace porządkowe.

Wycieczka, była ciekawą lekcją historii i patriotyzmu lokalnego.

FOTOGALERIA

Opracowanie i zdjęcia: Teresa Toporowska