Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2018/2019

Liceum ogólnokształcące

 

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Nr dop.

Język polski

I

D. Chemperek, A. Kalbarczyk „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony),klasa 1 cz.1 i cz.2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/1/2014

703/2/2014

II

D. Chemperek, A.Kalbarczyk ,D. Trzeniowski „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony), klasa 2 cz.1 i cz.2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/3/2014

703/4/2014

III

D. Chemperek, A.Kalbarczyk ,D. Trzeniowski „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony), klasa 3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/5/2014

Wiedza o kulturze

I

bez podręcznika

 

Język angielski

I

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

II

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

III

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

Język rosyjski

I

Zybert Mirosław „Nowyj Diałog 1. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących” plus Zeszyt ćwiczeń., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/1/2014/2014

II

Zybert Mirosław „ Nowyj Diałog 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących”  plus Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/2/2014/2015

III

Zybert Mirosław „ Nowyj Diałog 3. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/3/2014/2016

Historia

I

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

Wiedza o społeczeń-stwie

I

Zbigniew Smutek, Jan Maleska „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

407/2011/2015

II

Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz „Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

488/1/2012/2015

III

Zbigniew Smutek, Jan Maleska, Beata Surmacz „Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

488/2/2013/2016

Matematyka

I

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

412/1/2012

II

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań dla liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

412/2/2012

III

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań dla liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

101/10/S

Fizyka

I

Marcin Braun, Weronika Śliwa „Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym”, Nowa Era Spółka z o.o.

447/2012

Chemia

I

Romuald Hass, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

 

II

M.Litwin,S. Styka-Wlazło, J.Szymońska „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” zakres rozszerzony. Nowa Era

 

III

M.Litwin,S. Styka-Wlazło, J.Szymońska „To jest chemia 2. Chemia organiczna” zakres rozszerzony. Nowa Era

 

Biologia

I

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski „Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

450/2012/2015

II

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony” Nowa Era Spółka z o.o.

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” Nowa Era

564/1/2012

564/2/2013

III

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula „Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” Nowa Era

564/3/2014

Geografia

I

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

433/2012

II

Roman Malarz, Marek Więckowski „Oblicza geografii” cz.1, Nowa Era – sem. I. Zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski „Oblicza geografii” cz.2, Nowa Era – sem. II. Zakres rozszerzony.

501/1/2012

501/2/2013

III

 Roman Malarz, Marek Więckowski „Oblicza geografii” cz.3, Nowa Era. Zakres rozszerzony.

501/3/2014

Podstawy

przedsiębiorczości

I

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Odkrywamy na nowo”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

483/2012

Informatyka

I

Bez pozdręcznika

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, Nowa Era Spółka z o.o.

426/2012

Historia i społeczeństwo

II

 

M.Markowicz, O.Pytlińska, A.Wyroda „Historia i społeczeństwo” Ojczysty Panteon i ojczyste spory. WSiP

 

644/1/2013/2015

Historia i społeczeństwo

III

 

M.Markowicz, O.Pytlińska, A.Wyroda „Rządzący i rządzeni” Wojna i wojskowość. Europa i świat. WSiP

 

644/2/2013/2015


Technikum

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Nr dop.

Język polski

I

D. Chemperek, A. Kalbarczyk „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony),klasa 1 cz.1.1 i cz.1.2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/1/2014

703/2/2014

II

D. Chemperek, A.Kalbarczyk ,D. Trzeniowski „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony), klasa 2 cz.1.2 i cz.2.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/3/2014

703/4/2014

III

D. Chemperek, A.Kalbarczyk ,D. Trzeniowski „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony), klasa 3 cz.2.1 i 2.2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/5/2014

IV 

D. Chemperek, A. Kalbarczyk „Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” (zakres podstawowy i rozszerzony),klasa 4 cz.3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/1/2014

703/2/2014

Wiedza o kulturze

I

Bez podręcznika

 

Język angielski

I i II

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

III

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

IV

Tytuł i poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu grup językowych.

 

Język niemiecki

I i II

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska „Maine Welttour 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 1”, Nowa Era Spółka z o.o. + zeszyt ćwiczeń „Maine Welttour 1”

753/1/2015

III i IV

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska „Maine Welttour 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 2”, Nowa Era Spółka z o.o.

753/2/2015

Język rosyjski

I

Zybert Mirosław „Nowyj Diałog 1. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących” plus Zeszyt ćwiczeń., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/1/2014/2014

II

Zybert Mirosław „ Nowyj Diałog 2. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących”  plus Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/2/2014/2015

III i IV

Zybert Mirosław „ Nowyj Diałog 3. Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

684/3/2014/2016

Historia

I

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

 

Wiedza o społeczeństwie

I

Zbigniew Smutek, Jan Maleska „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

407/2011

 

Historia i społeczeństwo

III

M.Markowicz, O.Pytlińska, A.Wyroda „Historia i społeczeństwo” Ojczysty Panteon i ojczyste spory. WSiP

644/1/2013/2015

IV

 

M.Markowicz, O.Pytlińska, A.Wyroda „Rządzący i rządzeni” Wojna i wojskowość. Europa i świat. WSiP

 

644/2/2013/2015

Matematyka

I

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1”,

563/1/2012

II

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań dla liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

563/2/2013

III, IV

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka. Podręcznik i zbiór zadań dla liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.

101/10/S

Fizyka

I

 M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz „Zrozumieć fizykę. Część 1.” Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. + zbiór zadań 1. Nowa Era

632/1/2013/2015

II

 M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz „Zrozumieć fizykę. Część 2.” Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. . + zbiór zadań 2. Nowa Era

632/2/2013/2016

III

 M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz „Zrozumieć fizykę. Część 3.” Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. . + zbiór zadań 3. Nowa Era

632/3/201/2016

Chemia

I

Romuald Hass, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

438/2012

Biologia

I

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski „Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

450/2012

 

Geografia

I

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

433/2012

 II, III

tech. hotelar.

 

R.Malarz, M.Więckowski  „Oblicza geografii” cz.1, zakres rozszerzony, Nowa Era

501/1/2012

Podstawy przedsiębiorczości

I

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Odkrywamy na nowo”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

483/2012

Informatyka

I

Bez pozdręcznika

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, Nowa Era Spółka z o.o.

426/2012

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przedmiot

Klasa

Podręcznik

Nr dop.

Język polski

I

J.Kusiak „Język polski. Podręcznik do zasadniczej szkoły zawodowej 1.” Wyd. Operon

526/1/2012/2015

II

J.Kusiak „Język polski. Podręcznik do zasadniczej szkoły zawodowej 2.” Wyd. Operon

526/2/2013/2016

III

J.Kusiak „Język polski. Podręcznik do zasadniczej szkoły zawodowej 2.” Wyd. Operon

526/2/2013/2016

Język rosyjski

I, II

Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert. „Новые встречи 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujacych. Kurs dla początkujących” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

344/1/2011

III

Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert. „Новые встречи 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujacych. Kurs dla początkujących” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

344/2/2013

Historia

I

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

Wiedza o społeczeństwie

I – III

Zbigniew Smutek, Jan Maleska „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

407/2011

Matematyka

I, II

Wojciech Babiański, Karolina Wej „Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 1”, Nowa Era Spółka z o.o.

Wojciech Babiański, Karolina Wej „Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 2”, Nowa Era Spółka z o.o.

573/1/2012

573/2/2013

III

Wojciechowska L. E. „Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

2/03

Fizyka

I

Marcin Braun, Weronika Śliwa „Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym”, Nowa Era Spółka z o.o.

447/2012

Chemia

I

Romuald Hass, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

438/2012

Biologia

I

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski „Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

450/2012

Geografia

I

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Nowa Era Spółka z o.o.

433/2012

Podstawy przedsiębiorczości

I

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Odkrywamy na nowo”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

483/2012

Informatyka

I

Bez podręcznika

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, Nowa Era Spółka z o.o.

426/2012

 

 

 

 

 

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane we wrześniu, po uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów.