Wycieczka przyrodnicza do „Rezerwatu Jodłowego w Natalinie”

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 5 czerwca 2018 klasy II c T i II b T wraz z opiekunami p. E. Mariańską, p. J. Bieniecką - Kurzyną i p. E. Bernacką były na wycieczce przyrodniczej w „Rezerwacie Jodłowym w Natalinie”. Wycieczka zorganizowana była przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku w ramach projektu: „Co Ziemia Kraśnika oferuje turystom, atrakcje turystyczne w Powiecie Kraśnickim”.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z miejscami atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym w powiecie kraśnickim, zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki, jak również integracja zespołów klasowych.

Podczas zwiedzania rezerwatu towarzyszył młodzieży leśniczy Maciej Kotuła, który przekazał młodzieży wiele ciekawych informacji dotyczących roślinności i zwierząt zamieszkujących te tereny. Leśniczy opowiedział o historii rezerwatu jodłowego, codziennej pielęgnacji drzewostanu, znakowaniu drzew i ich funkcji w środowisku. Jak się dowiedzieliśmy - jest to jeden z najmniejszych rezerwatów o charakterze leśnym w Polsce. Chroni fragment cennego drzewostanu jodłowego, a położony jest na płaskowyżu Wzniesień Urzędowskich. Utworzony został w roku 1976 dla ochrony - najdalej na północ wysuniętego na Wyżynie Lubelskiej - stanowiska jodły pospolitej.

Młodzież dowiedziała się, na czym polega praca leśnika i jak ważna jest ochrona pomników przyrody oraz, że na terenie rezerwatu są dwa gniazda orła bielika. Ciekawostką jest fakt, że na tych terenach oprócz wilków, łosi, saren, dzików i jeleni pojawił się również ryś.

Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek w punkcie edukacji leśnej w leśnictwie Wolski Bór. Zachęcamy do zwiedzania miejsc atrakcyjnych przyrodniczo w naszym powiecie.

FOTOGALERIA

Opracowanie i zdjęcia: E. Bernacka