Aktualności

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

20 września 2017 r . klasa 2bT pod opieką p. Marty Dyjach i p. Joanny Bienieckiej-Kurzyny, skorzystała z zaproszenia dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki do udziału w wydarzeniu "Matematyka dla każdego", którego organizatorem był Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W październiku po raz pierwszy w naszej szkole wystartuje wewnątrzszkolna liga League of Legends. Wszystkie chętne drużyny oraz osoby zapraszamy w poniedziałek 25.09.2017 na spotkanie organizacyjne (Sala 243 o godz. 14.15).  Mecze będą odbywały się po zajęciach lekcyjnych. Drużyny prosimy zgłaszać do Dawida Goleckiego oraz Mateusza Wojciechowskiego z klasy III „ i ” Technikum lub na Facebook’u.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.08.2019 r. przez Referat Planowania
i Koordynacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku we współpracy z Zespołem Szkół
Nr 3 w Kraśniku.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  • W dniu 21 września 2017r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców dla klas pierwszych oraz klas maturalnych.
  • Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się o godz. 16.30 w sali 68.