Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

HOT-INFO

WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w terminie podanym na stronie krasnik.eu. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.