Lekcje z projektu BAKCYL

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz kształtowanie kreatywności i aktywności biorą udział w projekcie BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.

BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

W lutym i marcu odbyły się lekcje pt. „Rynki finansowe – zaufanie w biznesie”. Spotkania prowadzili wolontariusze-bankowcy projektu BAKCYL. Podczas tych lekcji zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Rola banku w gospodarce.

2. Bank jako instytucja zaufania publicznego.

3. Jak funkcjonuje bank?

4. Bank centralny.

5. Bankowość polska – zarys historyczny.

6. Nadzór nad rynkiem finansowym.

7. Rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących.

8. Instytucje rynku finansowego.

9. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

Do końca roku szkolnego uczniowie wezmą udział jeszcze w dwóch lekcjach on-line:

- “Moje finanse - Myślę przedsiębiorczo”, główne zagadnienia:

1. Ile kosztuje życie?

2. Warto oszczędzać.

3. Budżet – oszczędzanie jako stały element budżetu.

4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?

5. Wybór kredytu/pożyczki.

6. Co robić, jeśli pojawią się problemy.

- “Mądre inwestowanie”, główne zagadnienia:

1. Relacja ryzyko/dochód.

2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania.

3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko: lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie), obligacje, akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

4. Inwestowanie na giełdzie.

W trakcie lekcji uczniowie rozwiązywali quizy oraz dyskutowali na czacie. Młodzież była bardzo zadowolona z udziału w lekcjach, o czym świadczą przysłane zdjęcia do pani Moniki Dziurdy - szkolnego koordynatora projektu.

FOTOGALERIA

Opracowała: Monika Dziurda