Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dla uczniów ZS3.

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Założeniem konkursu na prezentację multimedialną jest promowanie placówki i zainspirowanie uczniów do bliższego poznania oferty Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku.

Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku pod hasłem:

„Zespół Szkół Nr 3  - Moja szkoła”

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik.
 2. Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora oraz osoby przez niego powołane.
 3. Partnerem konkursu jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku.
 4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony zs3krasnik.pl
 5. Konkurs rozpoczyna się 22 lutego 2021r. i trwać będzie do 8 marca 2021r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2021r.
 7. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla trzech najlepszych prac. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 8. Lista Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.

 

 • 2 Cel i przedmiot konkursu
 1. Celem konkursu jest:
 • promowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat ZS3 wśród młodzieży szkolnej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich
 1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna przedstawiająca Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku wraz z ofertą.

 

 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i złożenie prezentacji multimedialnej do 08.03.2021r.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prezentacji ponosi uczestnik konkursu.
 4. Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.

 

 • 4 Wymagania dotyczące prac
 1. Prezentacja powinna być wykonana za pomocą programu Microsoft Power Point.
 2. Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.

Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe).

 1. Prezentacje nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:
 • temat ujęty w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
 • poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych w prezentacji.

Zwróci także uwagę na:

 • estetykę,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i szatę graficzną,
 • efekt wizualny,
 • techniczną poprawność wykonania
 1. Kompletne, spakowane prace należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule podając nazwę konkursu: „Zespół Szkół Nr 3 - Moja szkoła” oraz swoje imię i nazwisko np.: „Zespół Szkół Nr 3  - Moja szkoła” – Jan Nowak

 

 5 Postanowienia końcowe

 1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą do upubliczniania jej na stronie internetowej i reprodukcję.
 2. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.