Zajęcia w dniach 18 - 31 stycznia 2021

HOT-INFO

WD

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku będą prowadzone w formie zdalnej do 31 stycznia 2021 roku.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów technikum oraz szkoły branżowej I stopnia będą prowadzenie stacjonarnie, a dla uczniów którzy nie mogą w nich uczestniczyć przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość - według aktualnie obowiązującego planu w dniach, w których nie mają zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych.

Plan lekcji w najbliższym czasie zostanie dostosowany tak, żeby wszystkie zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywały się w formie stacjonarnej.