Zajęcia od 29 listopada 2020 do 3 stycznia 2021

HOT-INFO

WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku będą prowadzone w formie zdalnej do 3 stycznia 2021 roku.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum oraz klasy trzeciej szkoły branżowej I stopnia, którzy w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej będą zdawali egzamin zawodowy, w okresie od 30 listopada do 22 grudnia br. będą prowadzenie stacjonarnie, a dla uczniów którzy nie mogą w nich uczestniczyć przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość - według aktualnie obowiązującego planu. Uczniowie, którzy według planu lekcji w danym dniu maja zajęcia praktyczne w CKZ oraz zajęcia teoretyczne w szkole w tym dniu uczestniczą w zajęciach przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość.