Konkurs "Kraje Anglojęzyczne"

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 9 września w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku przeprowadzony został konkurs "Kraje Anglojęzyczne". W konkursie wzięło udział 43 uczniów.

Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące wiedzy kulturoznawczej krajów anglojęzycznych.

Celem konkursu jest:

- zainteresowanie młodzieży kulturą państw obszaru języka angielskiego,

- doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnej i językowej,

- rozwijanie zainteresowań innymi kręgami kulturowymi oraz kształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur,

- inspirowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w procesie uczenia się języków obcych oraz uświadomienie użyteczności poznanych treści,

- kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Zwycięzcą konkursu jest Kacper Oleszko uczeń klasy 2dT.

Gratulujemy!

FOTOGALERIA