Matura - ważne informacje dla maturzystów.

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor Zespołu Szkół nr 3 prosi o zastosowanie się do obowiązujących zaleceń dotyczące egzaminów przeprowadzanych w dniach od 8 do 10 czerwca.
Wejścia do szkoły oznaczone są numerami:
Wejście boczne na halę od strony boiska, przy siłowni (oznaczone będzie numerem 1)
Wejście główne na halę (oznaczone będzie numerem 2)
Wejście główne do szkoły - przez szatnię, (oznaczone będzie numerem 3)
Wejście główne (stare) do budynku szkoły (oznaczone będzie numerem 4)
 
W dniach od 8 do 10 czerwca zdający egzamin języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym powinni być pod szkołą o godzinie 8.00.
Zdający wchodzą wyznaczonymi drzwiami wejściowymi wg kolejności przypisania do sal, pracownicy szkoły odnotowują wejście zdającego, zdający najkrótszą drogą udają się (po ewentualnym skorzystaniu z szatni) do sal egzaminacyjnych.
 
Wejście do szkoły odbywa się według następującego planu:
Osoby zdające w sali 1 – Technikum (wejście numer 1)
8 maja – j.polski, g. 9.00 – od nr 1 do nr 40
9 maja – matematyka, g. 9.00 – od nr 1 do nr 60
10 maja – j. angielski, g. 9.00 – od nr 1 do nr 40
10 maja – j.angielski, g. 14.00 – od nr 1 do nr 20
 
Osoby zdające w sali 1 - Technikum (wejście numer 2)
8 maja – j.polski, g. 9.00 – od nr 41 do nr 102
8 maja – j.polski, g. 14.00 – WSZYSCY ZDAJĄCY Z TECHNIKUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
9 maja – matematyka, g. 9.00 – od nr 61 do nr 116
10 maja – j. angielski, g. 9.00 – od nr 41 do nr 106
10 maja – j.angielski, g. 14.00 – od nr 21 do nr 57
 
Osoby zdające w sali 1 – Liceum Ogólnokształcące (wejście numer 3)
 
Osoby zdające w salach 66 i/lub 144 – Szkoła Mistrzostwa Sportowego (wejście nr 4)
 
Najważniejsze:
• po szkole poruszmy się w środkach ochrony osobistej zasłonięte usta i nos zdającego;
• ograniczamy do niezbędnego minimum czas przebywania na terenie budynku szkoły, 
•  nie gromadzimy się przed ani po egzaminie;
• do szkoły wchodzimy wyznaczonymi wejściami ( informacja o wejściach przeznaczonych do określonych sal znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz przed wejściami w formie obwieszczeń).
 
Osoby zdające egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w dniu 8 czerwca o godzinie 14.00 oraz egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w dniu 10 czerwca o godzinie 14.00 powinny być przed wyznaczonymi wejściami o godzinie 13.00. Instrukcje dotyczące organizacji egzaminu po 10 czerwca 2020 zostaną opublikowane w terminie późniejszym.