IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAWA KANONICZNEGO ,,SAKRAMENT EUCHARYSTII W PRAWIE KANONICZNYM”.

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ośmiu uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku wzięło udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego ,,Sakrament Eucharystii w Prawie Kanonicznym”. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia był nauczyciel religii Grażyna Sadowska.

Zakres konkursu był bardzo obszerny (110 stron formatu A4) i dotyczył znajomości poniższych publikacji:

  1. Źródła:

 Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję

Episkopatu, Pallottinum 1984, kanony 897-958, 1367, 1378;

  • Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie;
  • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, nr 47-58;
  • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1322-1419;
  • II Polski Synod Plenarny, Liturgia po Soborze Watykańskim II, nr 22-27, 66-67, 86-103;
  • Kongregacja Nauki Wiary, Normy o najcięższych przestępstwach, art. 3;
  • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dekret w sprawie intencji mszalnych Mosiugiter
  • Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, nr 1-15, 112-114, 199-209, 273287, 319-324;

            

  1. Literatura:

1) Z. Janczewski, Materia i forma sakramentu Eucharystii, Prawo kanoniczne 48 (2005) nr 3-4, s. 35-51.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i pogłębienie wiary o Sakramencie Eucharystii w Prawie Kościelnym wśród młodzieży szkolnej. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 W dniu 12 grudnia 2019 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu. Test konkursowy składał się z dwudziestu pięciu  pytań jednokrotnego wyboru. Na wyniki etapu szkolnego oczekaliśmy do 29 stycznia 2020 r. Do II etapu (ogólnopolskiego) mogli zakwalifikować się uczestnicy, którzy uzyskaliby co najmniej 19 punktów z możliwych do zdobycia. Zabrakło trochę szczęścia. :( Nasza uczennica Klaudia Daśko z kl. 4 h T. otrzymała 18 punktów ( zabrakło 1 punktu do udziału w etapie ogólnopolskim). Drugie miejsce z 16 punktami otrzymał Jakub Stefanek z kl. 3 b. LO, zaś trzecie Amelia Adamczyk z kl. 2 h T. Uczniowie  ukończyli rywalizację z bagażem cennej wiedzy o Sakramencie Eucharystii.

Grażyna Sadowska.