Uczniowie ZS nr 3 w Kraśniku zagrali Świąteczny Koncert w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku!

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

18 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku wraz z opiekunami Elżbietą Lewniewską oraz Ewą Mariańską zorganizowali Świąteczny Koncert Charytatywny dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Koncert został przygotowany przy współpracy oraz dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Celem koncertu było przede wszystkim:

- uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka,

- kształtowanie postawy altruistycznej, budowanie systemu wartości,

- wychowywanie młodzieży tak, aby była wrażliwa na los osób starszych, umiała dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiła i chciała nieść im pomoc,

- zachęcenie młodzieży do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz środowiska, w którym żyją,

- postrzeganie seniorów jako najwyższej wartości, naszej tożsamości narodowej, przede wszystkim naszych korzeni,

- propagowanie roli seniorów w rodzinie i społeczeństwie,

- poszukiwanie wspólnych płaszczyzn spędzania wolnego czasu.

Przygotowanie tego koncertu dało uczniom wiele możliwości samodzielnego działania, planowania, rozwiązywania problemów. Doskonalili współpracę w grupie, a także umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi. Uczyli się odpowiedzialności za powierzone zadania. Wiele satysfakcji dało uczniom przygotowanie i przeprowadzenie samego koncertu, gdyż był to wymierny efekt ich pracy. Warto podkreślić, że udało im się stworzyć niesamowitą atmosferę, która wpłynęła na odbiór prezentowanych utworów muzycznych przez zgromadzoną publiczność. Na koniec koncertu pani Katarzyna Skorupa- dyrektor Domu Pomocy Społecznej wręczyła uczniom Dyplom z podziękowaniem oraz słodki upominek w postaci pysznych pierniczków.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie koncertu była p. E. Mariańska.

Uczniowie biorący udział w przygotowaniu koncertu:

Kl. II hT

1. Paulina Piwowarska

2. Paulina Matys

3. Natalia Pałka

4. Agata Szymakowicz

5. Patrycja Mikołajewicz

6. Roksana Szkutnik

Kl. Icg LO

1. Karolina Błaszkiewicz

2. Eliza Jargieło

3. Oliwia Grzebulska

4. Wiktoria Wołoszyn

5. Elwira Jargeło

6. Agata Salczyńska

7. Paulina Gnat

Kl. II dT - Mateusz Wolski

Kl. I hTg

1. Aleksandra Dziurda

2. Wiktoria Włodarczyk

3. Paulina Puzio

4. Patrycja Żurawska

5. Katarzyna Podgórska

Kl. IIiT - Norbert Socha

Kl.IIIcLO- Natalia Ćwik

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za wspaniały koncert!

FOTOGALERIA