Konkurs plastyczny "Matematyczny wszechświat" 2019/2020

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczny wszechświat” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I. Cele konkursu

1. Popularyzacja matematyki.

2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

II. Rodzaj konkursu

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.

2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: a. etap I - szkolny, b. etap II - finał ogólnopolski.

W naszej szkole etap szkolny trwa do 06.12.2019 roku.

III. Zasady konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”.

3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.

4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału.