Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”.

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 16 kwietnia 2019 r. uczniowie klas Ib, IIb i IIc Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Wiesławy Widomskiej i pani Lilli Kowalskiej wzięli udział w pozalekcyjnych wyjazdowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”.

Warsztaty w Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach poprowadzili Doktoranci Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: Pan Damian Ługowski i Pan Radosław Staniszewski. Oto jak o wyżej wymienionych zajęciach wypowiada się Pan Ługowski: „Podczas krótkiej wizyty w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej podjęliśmy się wyzwania karkołomnego i bynajmniej niełatwego. Przenieść się w czasie i przestrzeni, zobaczyć świat, który istniał kiedyś, rozwijał się, dojrzewał i diametralnie zmieniał. Tak wyglądały warsztaty na Górze Rzepce, w nieczynnym kamieniołomie dewońskich wapieni. Przyglądaliśmy się niełatwej historii Gór Świętokrzyskich, historii długiej, bo sięgającej ponad 500mln lat. Jak to zrobiliśmy? Banalnie prosto, na wszystkie pytania „jak to było” odpowiedzi szukaliśmy w skałach, tak, tych bezdusznych kamieniach! Czego się dowiedzieliśmy? Tego, że Góry Świętokrzyskie skrywają tajemnice trzech orogenez: kaledońskiej, waryscyjskiej i alpejskiej. Fałdowane wielokrotnie i wielokrotnie niszczone orograficznie uparcie dążyły by być górami od zawsze, ale gdy tylko powstawały były równane z ziemią. Przykrywało je morze, a po górach ślad zanikał. To wszystko podczas pierwszego warsztatu.

Drugie zajęcia to chwila, gdzie spojrzeliśmy na naszą planetę jako wielki rezerwuar energii i staraliśmy się zrozumieć jak działa. Warsztat „Earth” czyli modelowanie klimatu, prądy morskie, kierunki wiatrów, zanieczyszczenia, zorze polarne, a wszystko w układzie globalnym i przedstawione w czasie rzeczywistym”.

Kolejne zajęcia odbyły się w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach. Uczniowie wzięli udział w warsztatach naukowych dla młodzieży, pt. „Na podwójnym gazie- czyli alkohole okiem chemika” przeprowadzonych w pełni wyposażonym laboratorium pod okiem wykwalifikowanej kadry. Forma prowadzenia zajęć poparta licznymi doświadczeniami wzbudziła ciekawość i zachęciła do samodzielnego myślenia oraz umożliwiła uczestnikom eksperymentów wcielić się w rolę badacza.

Dziękujemy osobom prowadzącym zajęcia za przekazaną wiedzę i okazaną życzliwość a młodzieży za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

FOTOGALERIA

Opracowanie i fotografia W.Widomska