Egzamin zawodowy czerwiec - lipiec 2019

HOT-INFO

WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Każdy, kto przystępuje do egzaminów zawodowych w czerwcu i lipcu 2019 roku, może zapoznać się z harmonogramem egzaminów na stronie 3.j.pl

Należy zapoznać się również z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej (link) oraz części praktycznej (link) egzaminu.