Konkurs matematyczno – przyrodniczy dla gimnazjalistów

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 08 marca 2019 roku uczeń klasy III a gimnazjum Michał Rogala pod kierunkiem pani Wiesławy Widomskiej wziął udział w konkursie matematyczno – przyrodniczym dla gimnazjalistów powiatu kraśnickiego oraz powiatów sąsiednich.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku.

Celem konkursu było:

• popularyzacja matematyki i przedmiotów przyrodniczych: fizyka, chemia i geografia wśród gimnazjalistów powiatu Kraśnickiego oraz powiatów sąsiednich;

• ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań,

• posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktycznych zastosowaniach matematyki na wszystkich przedmiotach przyrodniczych,

• motywacja do samodzielnej pracy twórczej oraz do poszerzania swojej wiedzy,

• rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych wśród młodzieży,. . Dziękujemy za udział i życzymy satysfakcjonujących wyników.

Opracowała: Wiesława Widomska